Avocații i.Lo | Legal Design obțin o soluție de referință într-o procedură de achiziție publică

Echipa implicată în acest proiect a fost formată din Amelia Teis - Avocat Partener, Luana Popovici - Avocat Partener și Anastasia Ilie - Avocat Asociat.

Echipa de avocați i.Lo | Legal Design specializați în litigii administrative și achiziții publice a obținut în fața Curții de Apel București o nouă soluție definitivă favorabilă clientului într-o procedură de achiziție publică de produse cu o valoare totală estimată de peste 6 milioane lei.

Soluția este una de referință, atât CNSC, cât și Curtea de apel București, reținând că, în cazul procedurilor de atribuire derulate în mai multe etape, solicitarea de clarificare, în etapa a II-a a unei proceduri, a modului de îndeplinire a unei cerințe aferente etapei I a aceleiași proceduri, este inadmisibilă.

În cauză, autoritatea contractantă a transmis în cadrul etapei a II-a a procedurii licitației restrânse o solicitare de clarificări care viza depunerea de către ofertant a unor documente și explicații care fie erau aferente etapei I a Procedurii, deja finalizată, fie se circumscriau unor cerințe noi, nespecificate în cuprinsul documentației de atribuire.

Or, în cadrul procedurilor de atribuire derulate în mai multe etape (cum este licitația restrânsă), solicitările de clarificări privind criteriile de calificare și selecție pot fi formulate de către Autoritatea contractantă exclusiv în etapa aferentă analizei acestora, singura excepție de la această regulă fiind reprezentată doar de o procedură de atribuire derulată într-o singură etapă.

În egală măsură, o solicitare de clarificări trebuie să vizeze modul de îndeplinire a cerințelor cuprinse în documentația de atribuire, orice clarificare sau solicitare de documente suplimentare fiind limitată la cadrul creat deja de către autoritatea contractantă prin cerințele documentației de atribuire, devenite obligatorii.

„În linie cu jurisprudența europeană, autoritatea contractantă poate analiza oferta exclusiv prin raportare la criteriul de atribuire stabilit prin documentația de atribuire, fără a putea reveni asupra evaluării inițiale a candidaturii” – Luana Popovici, Partener i.Lo I Legal Design.

„Ne bucurăm de fiecare dată când reușim să obținem rezultate remarcabile pentru clienții noștri, cu atât mai mult cu cât acestea sunt unele care trasează linii jurisprudențiale într-un domeniu de nișă cum este cel al achizițiilor publice.” – Amelia Teis, Partener i.Lo I Legal Design.

Echipa implicată în acest proiect a fost formată din Amelia Teis - Avocat Partener, Luana Popovici - Avocat Partener și Anastasia Ilie - Avocat Asociat.

Despre i.Lo Legal Design:
Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul juridic, Teis Cercel Mareș Popovici SCA a creat o combinație unică între consultanța juridică de top și automatizarea proceselor din domeniul juridic prin intermediul tehnologiilor digitale inovative, adaptate nevoilor clienților.
Societatea de avocatură oferă nu doar servicii juridice tradiționale, cum ar fi soluționarea disputelor, achizițiile publice, dreptul muncii, comercial sau administrativ, dar mai ales soluții de automatizare a activității juridice.
Primul produs recent lansat în zona legal tech este i.Lo Legal Design, un chatbot juridic care are și o componentă proprie AI și care răspunde în fracțiuni de secundă la peste 1000 de întrebări din domeniul dreptului muncii.