Creștere constantă în practica de Litigii de la GNP | Octavian Adam, Partener coordonator al practicii: “Procentul ridicat al dosarelor complexe este consecința domeniilor în care societatea noastră de avocatură activează cu preponderență și de noutatea p

Practica de Litigii reprezintă un pilon important în activitatea firmei GNP (Guia Naghi & Partners), iar acest aspect se reflectă și în veniturile obținute de această arie. Transformările înregistrate la nivelul societății și implicit la nivelul sectoarelor economice au generat spețe noi, conducând la o intensificare a activității avocaților, aceștia primind în 2024 foarte multe mandate.  „Vorbim aici despre noi atribute de reglementare atât în ceea ce privește materia serviciilor digitale sau actualizări legislative în materia drepturilor de proprietate intelectuală și tehnologie (inclusiv reglementări AI) sau noile reglementări în materia protecției consumatorului și comerțului online. Toate acestea au potențial de a genera spețe complexe și provocatoare în perioada următoare, spețe care pot aduce la lumină soluții inovative pentru chestiuni nou apărute în aceste industrii cheie”, explică Octavian Adam, Partener GNP.

Echipa GNP gestionează un număr semnificativ de dosare, aflate în diferite stadii pe rolul instanțelor, iar dintre acestea cele mai multe au un înalt grad de sofisticare, care presupune o abordare eterogenă la nivel de strategie. „Procentul ridicat al dosarelor complexe este consecința domeniilor în care societatea noastră de avocatură activează cu preponderență și de noutatea problematicilor supuse controlului instanțelor”, menționează Octavian Adam.

Avocatul subliniază faptul că, în materia contenciosului administrativ, în special în dosarele în care clienții GNP activează în industrii puternic reglementate, interesul în contestarea actelor emise de diferite autorități de reglementare rezultă inclusiv din dezideratul de a obține mai multă predictibilitate cu privire la interpretarea legislației în materie și, în unele cazuri, alinierea practicii respectivelor autorități cu legislația în domeniu și necesitățile din piață.

„Ne referim aici la inițierea unor litigii de anvergură în materii noi, uneori netestate încă în practica instanțelor, precum serviciile digitale, noile reglementări de protecție a consumatorilor în mediul online, protecția drepturilor de proprietate intelectuală în tehnologia informației, energie, industria financiară, industria farmaceutică. Gradul de complexitate este dat și de tabloul cererilor incidentale pe care le-am formulat în vederea asigurării apărării drepturilor clienților noștri. Echipa noastră gestionează un număr important de excepții de neconstituționalitate și întrebări preliminare pentru a obține o îndrumare de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În cursul anului trecut am gestionat și litigii comerciale complexe, cu o puternică componentă de concurență sau legislație farmaceutică”, arată Partenerul GNP.

Proiectele din această arie sunt coordonate de către Octavian Adam, Avocat Partener în cadrul GNP, cu o vastă expertiză în materia litigiilor și arbitrajelor internaționale și de către Violeta Geru, Avocat Senior Coordonator, specializată în litigii de contencios administrativ și achiziții publice, în special în materii reglementate precum concurența, industria farmaceutică, piețe financiare, protecția consumatorului, servicii digitale și energie.
Volum de muncă tot mai ridicat


An de an, la nivelul echipei de Dispute Resolution, volumul de muncă este destul de ridicat, iar în 2023 firma nu a deviat de la această tendință. „Având în vedere noua legislație la nivelul Uniunii Europene în materii precum digitalizarea, comerțul online, tehnologie, energie, precum și actualizarea legislației naționale în materie de concurență, protecția consumatorilor, ce include competențe noi sau noi arii de interes pentru autoritățile de reglementare, ne așteptăm să vedem o creștere a numărului de litigii în toate aceste materii. De asemenea, proiectele publice anunțate în infrastructură, precum și noile proceduri demarate de Ministerul Sănătății în industria farmaceutică vor naște noi proiecte de achiziții publice. Putem vorbi de o creștere constantă, fie prin preluarea unor proiecte ale clienților existenți, fie prin atragerea unor clienți noi, inclusiv ca urmare a expunerii dobândite prin aderarea la alianța internațională din care facem parte”, precizează Violeta Geru.

În general, clienții din portofoliul GNP sunt societăți mari, în cele mai multe cazuri entități străine sau filialele ale unor grupuri internaționale. De exemplu, avocații asistă dintre cei mai mari producători internaționali de medicamente sau societăți active pe piața distribuției en gros & en detail de produse farmaceutice, rețele de supermarket-uri, firme de construcții, furnizori de energie, producători de produse alimentare, platforme on-line, societăți active în asigurări, bănci sau leasing. La aceștia se adaugă societăți românești active pe piața de petrol și gaze,  furnizare de energie, industria lemnului sau IT. „Ne bucurăm să avem printre clienți și firme care activează în domeniul tehnologiei informației, cu un puternic impact global în digitalizare și automatizare, precum și start-up-uri pe care le sprijinim inclusiv în litigiile cu care acestea se confruntă, atât de natură comercială, cât și împotriva autorităților de reglementare”, adaugă Violeta Geru.

Tipologia clienților, așa cum am menționat, este destul de variată. GNP a asistat și asistă mari producători din industria farmaceutică fie în dosare de contestare a actelor emise de Ministerul Sănătății privind interdicția de comercializare sau aspecte de reglementare privitoare la prețuri, fie în proceduri de achiziții publice privind politici sanitare naționale (programe naționale de sănătate). De asemenea, asistă una dintre cele mai mari societăți, distribuitor de produse medicale și deținător al unuia dintre cele mai mari lanțuri farmaceutice din România, în litigii comerciale și o gamă variată de dispute privind protecția consumatorilor, obținând rezultate favorabile atât în dosarele comerciale, cât și privind măsuri provizorii de suspendare a unor ordine și decizii de încetare a practicilor pretins incorecte.

Totodată, în industria comerțului alimentar, a producției și a comerțului online avocații asistă filialele din România ale unor grupuri de talie globală sau europeană, în litigii comerciale de anvergură sau în cadrul contestării actelor emise de autoritățile de reglementare și conformare (concurență, protecția consumatorilor, telecomunicații și servicii digitale, protecția drepturilor de proprietate intelectuală).

„Am fost implicați în demersurile pe teritoriul României ale unui holding din Bulgaria cu activitate pe întregul teritoriu al Uniunii Europene și asistăm îndeaproape managementul grupului atât pe latura de prevenție, cât și cu privire la acțiunile inițiate în România sau în fața autorităților Uniunii Europene”, subliniază Partenerul GNP.

Se întâmplă destul de des ca avocații firmei să fie contactați ca urmare a recomandărilor transmise de clienții GNP. „Având în vedere și expunerea de care beneficiem ca urmare a activității noastre în cadrul unor proiecte anterioare, am fost recomandați pentru inițierea sau preluarea fie a unor litigii comerciale, fie în disputele împotriva autorităților publice de reglementare (concurență, energie, protecția consumatorului, servicii digitale). Ne bucurăm să observăm o creștere a mandatelor primite în urma recomandărilor clienților, întrucât aceasta este cea mai înaltă formă de apreciere și recunoaștere la care sperăm, care atestă dedicarea și profesionalismul cu care abordăm cele mai complexe materii și dosare. Prin recomandările clienților existenți sau a unor firme de avocatură internaționale am obținut noi mandate în materia achizițiilor publice, protecției consumatorului și protecției drepturilor de proprietate intelectuală, servicii digitale, tehnologia informației, energie, industria farmaceutică și financiară”, detaliază Octavian Adam.

„Mulți dintre clienții noștri sunt fie clienți străini, fie fac parte dintr-un grup internațional, fie sunt societăți naționale care își desfășoară activitatea dincolo de granițele țării. Am colaborat cu societăți de avocatură din străinate prin alianța internațională la care am aderat de curând, fie pentru a acorda asistență unor clienți străini în fața instanțelor din România în litigii comerciale, fie pentru a asigura asistență clienților noștri prin coordonarea unor litigii comerciale pe teritoriul altor state. Avem proiecte în care lucrăm îndeaproape cu societăți de avocatură din afara granițelor țării, mai ales atunci când vorbim de entități străine. Un exemplu în acest sens în ultima perioadă sunt colaborările cu societăți de avocatură din Belgia, Germania, Bulgaria, Turcia, Austria sau Franța. De asemenea, ținând cont că multe dintre proiectele în care suntem implicați au și o componentă care implică aplicarea legislației Uniunii Europene, am colaborat în litigiile de concurență și de energie cu firme de avocatură din state membre ale Uniunii Europene, colaborare care ne-a permis să oferim clienților noștri o perspectivă multilaterală și actuală în strategia de apărare. Important de menționat aici este, la nivelul clienților noștri, și necesitatea de aliniere la nivel de grup, în materii precum protecția consumatorilor și serviciile digitale, care implică o coordonare cu echipele locale de avocați pentru a avea o strategie unitară și coezivă de apărare. De exemplu, în industria farmaceutică, litigiile în aria de reglementare a medicamentelor se reflectă în strategia la nivel de grup, sens în care colaborăm cu avocați din alte state pentru a ne alinia în funcție de dezideratul global al clientului”, completează Violeta Geru.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.


 

Dosare complexe, care cer soluții pe măsură


Experiența le-a arătat avocaților GNP că dificultatea unui dosar poate deriva fie din caracterul complex al situației de fapt sau aspectelor tehnice implicate, fie din polivalența sau noutatea problemei de drept. „Este dificil de selectat un singur proiect, având în vedere varietatea dosarelor în care suntem implicați”, punctează Octavian Adam.

Avocatul menționează faptul că dificultatea cazurilor este dată fie de întrepătrunderea mai multor ramuri care trebuie privite ca un tot unitar pentru asigurarea unei strategii de apărare coezive, fie de noutatea problemei sau absența unor îndrumări la nivelul practicii instanțelor naționale sau europene.

Echipa GNP a fost implicată într-un proiect de mare anvergură care a vizat o procedură de achiziții publice organizată în legătură cu programul național de vaccinare, proiect care a presupus o deosebită atenție din punct de vedere strategic pentru a identifica cele mai potrivite remedii. Avocații au reușit să obțină o soluție favorabilă în fața Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și, ulterior, în fața Curții de Apel București, care au respins cea mai mare parte a argumentelor autorității contractante și ale unui concurent al clientului, intervenient în cauză. „Complexitatea cazului a fost dată de înțelegerea industriei, a modului de funcționare a programelor naționale de sănătate publică, a procesului de autorizare a vaccinurilor, pentru a permite o expunere cât mai clară a argumentelor în fața instanței, precum și o abordare creativă a principiilor aplicabile în materia achizițiilor publice, soluția favorabilă fiind obținută cu implicarea încă de la începutul proiectului a colegilor noștri specializați în domeniul farmaceutic și al achizițiilor publice”, este de părere Violeta Geru.

De asemenea, firma a asistat una dintre cele mai mari societăți, distribuitor de produse medicale și deținător al unuia dintre cele mai mari lanțuri farmaceutice din România în cadrul unor dispute cu unii dintre partenerii de afaceri ai clientului nostru, referitor la achiziția unei părți din afacere. Strategia a presupus continuarea unui litigiu existent și securizarea unei hotărâri favorabile în apel, precum și inițierea unui litigiu paralel, împreună cu identificarea pro activă a unei plângeri în materia concurenței și efectuarea demersurilor prin intervenția în acest ultim litigiu.

„Avem în portofoliu și am obținut câteva succese mult așteptate în materia reglementată a pieței de asigurări, ca o încoronare a eforturilor depuse în ultimii ani în legătură contestarea unor acte emise de autoritatea de reglementare, care au confirmat experiența dobândită la nivelul legislației naționale și europene. În cadrul acestor demersuri, am obținut trimiterea mai multor excepții de neconstituționalitate și am formulat trimiteri preliminare pentru a obține dezlegări de la nivelul Uniunii Europene în domenii strict reglementate. Pentru același client, împreună cu colegii de la o reputată societate de avocatură în România, am fost implicați în contestatarei, pe calea unei acțiuni în anulare și a unei acțiuni în suspendare, a deciziei autorității de reglementare în domeniu de retragere a autorizației de funcționare din România, precum și contestarea cererii de deschidere a procedurii falimentului împotriva aceleiași societăți”, amintește Octavian Adam.

Totodată, echipa GNP a fost implicată și în obținerea unor soluții favorabile în materia protecției consumatorilor pentru o societate din domeniul producției și distribuției produselor alimentare, cu implicații majore la nivelul altor state membre, având în vedere apartenența clientului la un grup multinațional și a unor investigații similare la care acesta a fost supus în alte state membre. În aceeași materie – a protecției consumatorilor – a obținut alte două soluții favorabile, pentru clienți diferiți, de suspendare a ordinelor emise de președintele autorității, prin care era dispusă încetarea practicilor pretins incorecte. „Toate aceste soluții favorabile au fost obținute cu sprijinul colegilor noștri specializați în domeniul protecției consumatorilor”, precizează Violeta Geru.

În plus, în sectorul digital și e-commerce, firma de avocatură a avut multe proiecte care au ținut fie de conformare cu normele de reglementare, fie de răspundere delictuală și contractuală, în care cea mai mare provocare pentru clienții GNP în fața instanțelor este aceea de a clarifica modul de funcționare a societății informaționale și de a utiliza în mod coerent o vastă legislație europeană în domeniu pentru a atinge acest deziderat. „Ne bucurăm să observăm că instanțele au confirmat argumentele noastre referitoare la limitele răspunderii platformelor online, în contextul în care ne așteptăm la o creștere a litigiilor în acest domeniu”, susține Octavian Adam.

Totodată, Partenerul GNP subliniază faptul că unii dintre membrii echipei de Dispute Resolution dețin atât competențele teoretice, având supra-specializare în arbitraje internaționale, cât și competențele practice dobândite în cadrul arbitrajelor internaționale  pentru a gestiona o gamă variată de arbitraje, atât comerciale (domestice și internaționale), cât și arbitraje în industrii specializate, cum ar fi industria farmaceutică.

„Deși nu avem o practică internă de penal-comercial, acordăm asistență, împreună cu colaboratorii noștri externi, în dosare legate de criminalitate economică. În acest tip de proiecte este nevoie de cunoștințele acumulate de echipa noastră, în domeniile în care activăm, și de cunoștințele și experiența unor societăți de avocatură specializate în materia dreptului penal-comercial, precum Bradu Neagu și Asociații și Surghie și Asociații, cu care avem un parteneriat strategic, care marchează încrederea reciprocă în profesionalismul fiecărei case de avocatură”, completează avocatul.

Oamenii sunt resursa cea mai valoroasă a GNP


În prezent GNP deține o varietate de resurse pentru a gestiona proiecte extrem de complexe, întrucât majoritatea proiectelor în care acordă asistență presupun o abordare multidisciplinară.

Reprezentanții casei de avocatură apreciază faptul că cea mai importantă resursă sunt oamenii, care în urma expunerii la proiecte de mare anvergură și cu o puternică componentă multidisciplinară s-au supraspecializat, astfel încât fiecare tipologie de proiect este alocat unei echipe dedicate în acea materie.

„Din dorința de a furniza cele mai creative și actuale strategii pentru clienții noștri, membrii echipei lucrează îndeaproape cu echipele din celelalte arii de practică, astfel încât în momentul în care o situație devine litigioasă, deja cunoaștem trendurile de la nivelul legislației și Uniunii Europene, practicile autorităților și instanțelor din alte state membre, ceea ce ne permite să oferim clienților noștri cele mai bune soluții în mod eficient și rapid”, punctează Octavian Adam.

O a doua resursă sunt partenerii strategici ai firmei, care permit  ca GNP să furnizeze servicii integrate și la un înalt nivel de specializare. „Fie că vorbim despre parteneriate cu alte societăți de avocatură (de exemplu în materia dreptului penal de afaceri), fie că vorbim despre parteneriate cu firme de consultanță naționale sau internaționale în economie și econometrie (o materie extrem de utilizată în litigiile noastre), tehnologia informației, fiscal, energie, contabilitate, avem capacitatea de a oferi clienților noștri toate resursele necesare. De altfel, clienții ne solicită să îi sprijinim inclusiv cu identificarea celor mai buni specialiști în materiile complexe pe latura tehnică, întrucât cunosc că deținem parteneriate durabile cu specialiști recunoscuți”, nuanțează avocatul.

De asemenea, GNP a creat un parteneriat global prin aderarea la o alianță internațională, astfel încât firma poate asista clienții oriunde își desfășoară afacerile, iar împreună cu partenerii în domeniul tehnologiei informației, GNP își consolidează practica și se adaptează rapid la noul val de tehnologizare și digitalizare.

„Practica de Dispute Resolution se află sub lupa directoarelor internaționale, cunoscând chiar o recunoaștere în acest sens. Având în vedere finalizarea cu succes în ultima perioadă a unor litigii sofisticate, unele demarate chiar la începuturile „carierei” GNP, ne așteptăm ca rezultatele acestea să se reflecte prin intrarea pe podium în mai multe directoare internaționale în cursul următorilor ani. Ne bucurăm însă să observăm impactul la nivelul clienților noștri a muncii dedicate a echipei noastre, care s-a reflectat în recomandările primite”, încheie Octavian Adam.

Citește și

→   Dispute Resolution | Volumul mandatelor care ridică probleme de drept complicate, acordate firmei Mitel & Asociații, a crescut și anul acesta. Magda Dima, partenerul coordonator al practicii: ”În prezent, gestionăm un număr impresionant de litigii complexe, care au un grad ridicat de sofisticare dat și de nevoia de înțelegere a componentelor tehnice specifice industriei din care provin clienții noștri”→   Avocații Wolf Theiss văd o creștere de 20-30%, anul acesta, în practica de Dispute Resolution | Ligia Cecilia Popescu, Partenerul Wolf Theiss care coordonează Departamentul de Litigii şi Arbitraj, al doilea ca volum de activitate și ca încasări al biroului din București: “Avem o echipă foarte puternică. O parte semnificativă a portofoliului de clienţi ai practicii provine din recomandări provenite de la firme internaţionale de avocatură”

→   Dispute Resolution | Echipa NNDKP asistă clienții în peste 3.700 de litigii active, în diferite stadii de soluționare, cu pretenții de peste 1,5 mld. RON și în peste 30 de arbitraje cu valori disputate ce depășesc 200 mil. €. Cum lucrează și care sunt proiectele avocaților despre care directoarele internaționale spun că sunt ”experți, lideri în piață în domeniul soluționării disputelor”, fiind recomandați pentru ”litigiile complexe, cu miză importantă”, într-o discuție cu partenerii Emil Bivolaru și Sorina Olaru