Statul caută avocați pentru un arbitraj ICC după ce OMV Aktiengesellschaft a câștigat, la Paris, încă o dispută legată de costurile de mediu derivate din privatizarea Petrom

Ministerul Mediului a inițiat o procedură de achiziții a serviciilor juridice după ce a primit, pe 30 august, Hotărârea Arbitrală Finală în Dosarul Nr. 25704/HBH pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Instituția are nevoie de avocați pentru a promova o acțiune de anulare a acestei hotărâri prin care statul român este obligat să achite firmei OMV Aktiengesellschaft (OMV AG) suma de 31 de milioane de euro pentru lucrări de dezafectare de sonde şi de refacere a mediului după privatizarea celei mai mari companii petroliere din România, SNP Petrom.

Instituția are nevoie de avocați pentru a promova o acțiune de anulare a acestei hotărâri prin care statul român este obligat să achite firmei OMV Aktiengesellschaft (OMV AG) suma de 31 de milioane de euro pentru lucrări de dezafectare de sonde şi de refacere a mediului după privatizarea celei mai mari companii petroliere din România, SNP Petrom. ”Pe parcursul acestei dispute, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a beneficiat de asistență juridică din partea SCP Leaua, Damcali Deaconu Păunescu – LDDP și a fost asistată și reprezentată de către SCP TOADER ȘI ASOCIAȚII”, a precizat instituția la solicitarea grupului BizLawyer. Ministerul a primit Hotărârea, în original, prin curier, pe data de 5 septembrie 2022.

În ultimul Raport al Grupului OMV AG, (Annual Report 2021, la pagina 155, N.R.), se arată că, ”pe data de 2 octombrie 2020, OMV AG, în calitate de parte la acordul de privatizare (a SNP Petrom, N. R.), a inițiat o procedură de arbitraj împotriva Ministerului Mediului din România în conformitate cu Regulile Camerei Internaționale de Comerț, cu privire la anumite creanțe neachitate de Ministerul Mediului din România în legătură cu dezafectarea puțurilor și lucrări de remediere a mediului, în valoare de 31 milioane EUR”.

La data publicării Raportului (prima parte a anului 2022), arbitrajul încă nu ajunsese la final. Între timp, a fost comunicată Hotărârea finală, iar Ministerul Mediului a confirmat, pentru grupul BizLawyer, că ”Tribunalul Arbitral a obligat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la plata către OMV a unei sume  de aproximativ 31 milioane de Euro”, ceea ce arată că OMV a obținut tot ce a cerut.

Grupul OMV nu a răspuns solicitării nostre de a indica firmele care i-au asigurat victoria, dar informația a fost dezvăluită de ultima ediție a ghidului juridic internațional focusat pe activitatea globală a avocaților implicați în arbitraje – Global Arbitratin Review (GAR). Ediția din 2022 a acestei publicații amintește de disputa dintre OMV Aktiengesellschaft (OMV AG) și statul român legată pretenţii neplătite de către Ministerul Mediului pentru costurile suportate de OMV Petrom SA cu privire la lucrări de dezafectare de sonde şi de refacere a mediului și face referire la consorțiul câștigător, format din Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) și Norton Rose Fulbright. Cele două firme de avocați au obținut o primă victorie, pe 9 iulie 2020, în conflictul juridic iscat de plata costurilor de mediu de după privatizarea Petrom, Tribunalul arbitral solicitând atunci Ministerului Mediului să ramburseze OMV suma de 287,62 milioane de lei (aproape întreaga sumă solicitată iniţial) şi dobânda aferentă.
Contactată de BizLawyer, casa de avocați a răspuns, săptămâna trecută, prin partenerul Alina TugearuZamfirescu Racoți Vasile & Partners nu face niciun comentariu pe această temă.

-------------------------------------------------------------------------

Ministerul Mediului caută avocați cu experiență în arbitraj internațional care cunosc legislația franceză și dețin calitatea de membru al unui barou din Franța


În această perioadă, Ministerul Mediului se află în mijlocul procedurii de selecție a firmei/consorțiului care îi va oferi consultanță în cererea de anulare a Hotărârii Arbitrale Finale în Dosarul. Nr. 25704/HBH. ”Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat atât pe site-ul propriu, cât și în SICAP, un anunț de participare, dând astfel posibilitatea tuturor firmelor de avocați ce îndeplinesc condițiile impuse și sunt specializate pe arbitrajul internațional să se înscrie la selecție. Precizăm că la data redactării prezentului răspuns (săptămâna trecută, N. R.), procedura nu s-a încheiat, motiv pentru care nu vă putem oferi informații în acest sens (referitoare la firmele selectate, N. R.)”, a precizat instituția, în urma unei solicitări adresate de grupul
BizLawyer.

Potrivit documentelor consultate de
Dispute-Resolution.Center, statul va cere avocaților aleși, printre altele, următoarele:
 
-    Să se stabilească dacă aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply depus la 21 octombrie 2021, de reclamantul OMV Petrom în dosarul de arbitraj internaţional, demonstrează necesitatea, oportunitatea şi legalitatea procedurilor de contractare a lucrărilor;

-   Să se stabilească dacă OMV Petrom a pus la dispoziţia executanţilor documentaţii tehnico-economice de execuţie conforme, documentate riguros, iar în caz contrar să se explice diferenţele regăsite şi, după caz, prejudiciile ce pot fi imputate de statul român de la data semnării Contractului şi anexei P, având în vedere aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21 10 2021;

-    Să se estimeze valoarea lucrărilor efectiv necesare şi executate de către OMV Petrom direct sau prin contractori, precum şi eventualele diferenţe achitate în plus de către OMV în raport cu pretenţiile notificate, şi aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21 10 2021;

-    Să se stabilească, în raport cu preţurile pieţei pentru lucrări similare, dacă sumele pretinse sunt acceptabile, în conformitate cu aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21 10 2021;

-    Să se identifice şi să se cuantifice costurile reale care se încadrează în categoria definită drept “costuri interne" ale OMV Petrom şi diferenţele rezultate, având în vedere aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21 10 2021;

-    Să se stabilească dacă OMV Petrom a lansat proceduri de achiziţie şi comenzi pentru lucrări care se încadrează în categoria prevazută de Legea 555/2004 şi Contractul de privatizare, în conformitate cu aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21 10 2021;

-    Să se estimeze suma totală rezonabilă, datorată de către MMAP pentru: studii/documentaţii întocmite corespunzător, servicii contractate cu terţi, lucrări executate, costuri interne în raport cu cele pretinse de către OMV Petrom, ţinând cont de aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21.10.2021, atât pentru depozite, cât şi pentru sonde;

-    Să se stabilească orice alte aspecte tehnice favorabile apărărilor MMAP în cadrul dosarului, de natură să combată pretenţiile reclamantei, prin raportare la apărările OMV Petrom din cadrul materialului Statement of Reply din data de 21.10.2021, în conformitate cu aspectele prezentate în cadrul Statement of Reply şi probele anexate depuse la 21.10.2021.
 
Potrivit clarificărilor aduse de autoritatea contractantă, redactarea acțiunii se va face în limbile franceză și română. Avocații vor trebui să transmită acțiunea formulată, împreună cu documentele necesare, în susținerea motivelor de nelegalitate a hotărârii arbitrale traduse în limba franceză, în termenul și la instanța competentă prevăzute de legislația franceză aplicabilă în materia anulării hotărârii arbitrale finale, pronunțate de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris și informarea autorității contractante privind transmiterea acțiunii, prin prezentarea documentelor care atestă acest fapt.


-------------------------------------------------------------------------


Reamintim că în aprilie 2016 OMV a trimis o notificare cu privire la anumite creanţe neplătite de către statul român în legătură cu anumite obligaţii de dezafectare a unor sonde şi de refacere a mediului în valoare de aproximativ 153 milioane lei. Începând cu data trimiterii acestei notificări, conform Contractului de Privatizare, OMV şi Statul Român aveau la dispoziţie 180 de zile pentru a rezolva în mod amiabil neînţelegerea. Înţelegerea amiabilă nu s-a realizat, iar OMV a iniţiat o procedură arbitrală împotriva Statului Român, în conformitate cu regulile ICC Paris, Franţa.

OMV a precizat, în raportul anual din 2019, că are de recuperat de la statul român creanţe de 72 milioane euro pentru costurile legate de curăţarea mediului şi de 469 milioane euro, pentru costurile legate de dezafectare.

În 2020, grupul OMV a comunicat la Bursă că a câștigat o primă fază a arbitrajului.

"În data de 9 iulie 2020, Tribunalul Arbitral a emis Decizia Finală în arbitrajul iniţiat de OMV Aktiengesellschaft (OMV AG) la Camera Internaţională de Comerţ de la Paris (ICC) împotriva Ministerului Mediului din România, cu privire la anumite notificări de pretenţii neplătite de către Ministerul Mediului pentru costurile suportate de OMV Petrom SA cu privire la lucrări de dezafectare de sonde şi de refacere a mediului.Tribunalul arbitral a solicitat Ministerului Mediului să ramburseze OMV Petrom SA suma de 287,62 milioane de lei (aproape întreaga sumă solicitată iniţial) şi dobânda aferentă", a menționat compania.

În acest arbitraj, OMV a avut alături firmele de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners și Norton Rose Fulbright. Potrivit informațiilor BizLawyer, statul roman a fost reprezentat initial de avocatii firmei Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, iar mai apoi mandatul a fost preluat de firma Mocanu & Asociații.

Grupul austriac OMV a achiziţionat participaţia majoritară la Petrom în anul 2004, printr-o tranzacţie de 1,5 miliarde de euro, sub formă de achiziţie directă de acţiuni - 668 milioane de euro - şi majorare de capital - 832 milioane de euro. Statul s-a angajat, prin Legea 555/2004 privind privatizarea SNP Petrom, să despăgubească în perioada 2005-2019 compania Petrom pentru poluarea istorică înainte de privatizare. Contractul de privatizare stipula faptul că statul român este obligat ca, pentru o perioadă de 15 ani, să despăgubească în totalitate compania pentru orice pretenţii în legătură cu poluarea anterioară a mediului, iar pentru o perioadă de 30 de ani să plătească toate costurile de mediu legate de închiderea sondelor.

OMV a acţionat în judecată statul român la în martie 2017, la Curtea de Arbitraj de la Paris, pentru că Guvernul nu a plătit o parte din cheltuielile legate de poluarea istorică şi de dezafectarea sondelor. Iniţial, a cerut 157 de milioane de lei, dar, ulterior, suma cerută a crescut, iar suplimentarea a fost acceptată de tribunalul arbitral.

 
 


În raportul auditorului se arăta că "(...) în data de 7 martie 2017, OMV AG, ca parte din contractul de privatizare, a inițiat o procedură de arbitraj împotriva statului român, în conformitate cu regulile Camerei Internaționale de Comerț, la Paris, Franța cu privire la anumite notificări de pretenţii neplătite de către statul român în legătură cu obligații de dezafectare de sonde și de refacere a mediului în valoare de RON 153,32 milioane RON. În data de 6 octombrie 2017, o solicitare de suplimentare a arbitrajului curent cu notificări suplimentare de pretenţii în valoare de 134,34 milioane RON a fost transmisă către Camera Internațională de Comerț, la Paris, Franța. La începutul lunii iulie 2018, Tribunalul Arbitral a hotărât că pretențiile suplimentare transmise sunt admisibile."

Conflictul juridic între OMV și statul român pare să fie abia în primele etape. Compania austriacă susține în rapoartele anuale din ultimii ani că are o creanță mult mai mare asupra statului român, cererile legate de obligaţii pentru costuri care vizează dezafectarea unor sonde şi de refacere a mediului în OMV Petrom SA putând ajunge la cca. 550 de milioane de euro.

Potrivit OMV, suma de aproximativ 2,46 miliarde de lei  din situaţiile financiare reprezintă „valoarea estimată a întregii creanţe asupra statului român (inclusiv cererile nerambursate încă)”. Această valoare include şi lucrările viitoare care urmează să fie efectuate de către companie şi care trebuie rambursate conform prevederilor contractului de privatizare, unele dintre ele până în anul 2034. „Rambursarea acestor cheltuieli se va solicita statului român progresiv, pe măsură ce lucrările vor fi finalizate”, a precizat Grupul OMV.

OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român - prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri deţine 20,64%, persoane fizice şi juridice - 28,3.

ZRVP și LDDP, în elita GAR 100 (din 2022) a celor mai bune firme specializate în arbitraje


GAR notează, în ediția sa din acest an, că valoarea proiectelor în desfășurare gestionate de echipa Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) este de cca. 1,7 miliarde de dolari, societatea de avocați fiind implicată în 19 arbitraje (cu doua mai multe decât avea anul trecut, în ediția GAR 2021).

Avocații și arbitrii ZRVP reprezintă Guvernul României la ICSID, instituții publice, întreprinderi de stat și organisme guvernamentale (ANRM), companii din energie precum Hidroelectrica sau SAPE. Din portofoliul de clieți fac parte și corporații private, printre care de amintit sunt OMV Petrom, Alro-Vimetco, Arcadis France SAS, DIWI Consult International, Societa Edile Costruzioni e Lavori, Group Investment Portico sau grupul Saint-Gobain.

Pe de altă parte, portofoliul de dosare încredințate cuprinde mandate extrem de interesante si provocatoare profesional, în dispute complexe ca obiect și impresionante în ceea ce privește valoarea reclamată.

Practica include o gamă largă de litigii în domenii precum construcții și infrastructură, energie, inginerie, insolvență, drept maritim, media, finanțe/bănci, distribuție și transport, producție, imobiliare și altele.

Ghidul juridic amintește și câteva victorii impresionante ale echipei. Reamintim că, la finalul anului 2018, ZRVP a câștigat pentru Statul român litigiul arbitral în care a fost chemată în judecată de către Alpiq AG Elvetia (Alpiq) în fața tribunalului arbitral internațional, constituit sub egida Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții de la Washington (ICSID). Disputa a derivat din efectele celor mai controversate proceduri de insolvență din Europa, insolvența Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie al României – încetarea celor două contracte pe termen lung de furnizare de energie electrică cu ceea ce media românească a numit „băieții deștepți”, două societăți din România deținute de Alpiq. Tribunal arbitral internațional a respins pretențiile Alpiq de peste 450 milioane $ împotriva României.

A fost unul dintre rarele cazuri de arbitraj în care este implicat statul, când România nu a apelat la serviciile unor firme internaționale”, notează GAR 100.

Printre victoriile răsunătoare, publicația amintește și proiectul SAPE vs ENEL în cadrul unui arbitraj în valoare de peste 500 ‎milioane € cu privire la o clauză de opțiune de vânzare în cadrul unui contract de privatizare a unui distribuitor de electricitate, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners reușind să câștige pentru prima dată pentru Statul Român după mulți ani în care s-a pierdut în dispute similare. De asemenea, este menționat  proiectul Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) vs companiei petroliere americane CHEVRON, care a plătit ANRM 100 milioane USD, în urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fără respectarea obligațiilor financiare prevăzute de Legea petrolului. În mod impresionant, notează GAR 100, firma a fost singurul consilier extern al agenției în acest caz, în timp ce Chevron s-a bazat pe o echipă puternică, alctuită din avocații firmelor Three Crowns și DLA Piper.

Printre proiectele recente, GAR notează că ZRVP apără acum Hidroelectrica într-un important dosar ICC, care valorează mai mult de 290 mil. E, legat de reabilitarea principalei centrale hidroelectrice din țară, în care este implicată compania austriacă de construcții Andritz. Audierea de fond a avut loc în aprilie 2021.

De asemenea, apără interesele companiei elene de construcții Aktor, într-un dosar ICC de 23 de milioane EUR în cadrul procedurilor inițiate de compania de autostrăzi din România: părțile sunt în discuții cu privire la un acord amiabil, notează Global Arbitration Review.

Firma acționează pentru contractorul italian Secol Societa’ Edile în trei arbitraje în fața CICA București și a consiliat clientul într-un arbitraj ICC în cadrul unei proceduri accelerate, care s-a soluționat în septembrie 2020. Un alt litigiu, pentru același client, s-a încheiat în 2021 cu un rezultat favorabil.

GAR amintește și faptul că, împreună cu Norton Rose Fulbright, ZRVP a câștigat disputa de 59 de milioane de euro pentru OMV în arbitrajul său ICC cu ministerul de mediu al României - pentru costurile de mediu rezultate din privatizarea celei mai mari companii petroliere din România, SNP Petrom. România caută acum să anuleze această decizie.


Firma asistă în prezent Europolis, filiala din România a companiei imobiliare austriece CA Immobilien Anlagen, într-un arbitraj VIAC.

Prestigioasa publicație amintește și de aprecierile obținute de avocatul asociat coordonator al ZRVP, Dr. Cosmin Vasile, numit de unul dintre clienți ”probabil cel mai bun tânăr litigator din România”, avocatul având ”o înțelegere aprofundată a nevoilor și așteptărilor clientului.”

Ingo Steinwender, reprezentant al companiei imobiliare austriece CA Immobilien Anlagen a apelat la Cosmin Vasile intr-o dispută VIAC privind un proiect de construcție și îl numește „un avocat de primă clasă pentru soluționarea litigiilor, capabil să gestioneze cazuri complexe”. Steinwender consideră, de asemenea, că Violeta Saranciuc este „un rezolvator de probleme, cu abilități excelente de gestionare a cazurilor”. „Este o stea în ascensiune în arbitraj”, spune el.

Laura Voinea, directorul juridic al autorității pentru administrarea activelor statului, apreciază capacitatea firmei de a răspunde la solicitări și de a se mobiliza în cel mai scurt timp, această rapiditate în reacții, precum și profesionalismul avocaților de la ZRVP, diferențiiind  firma de alte societăți. Echipa a demonstrat, de asemenea, cunoștințe impresionante privind dreptul internațional privat și dreptul mediului, a adăugat ea.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practicăLeaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP este o societate de avocatură ai cărei avocaţi au o amplă expertiză în arbitrajul comercial internaţional, atât ca avocaţi, cât şi ca arbitri sau experţi în dosare de arbitraj internaţional. Avocaţii societăţii au experienţă în dosare de arbitraj pe rolul mai multor curţi internaţionale de arbitraj.

După un lung şir de premii internaţionale, firma a fost inclusă în 2012 în topul primelor 100 fime de arbitraj la nivel internaţional de publicaţia britanică Global Arbitration Review și a rămas în acest clasament până acum, fiind nominalizată în fiecare an, cu o pauză în 2020.

Crenguța Leaua, Managing Partner Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, a motivat absența din clasamentul întocmit de GAR în urmă cu doi ani prin faptul că avocații din echipa de arbitraj au avut o perioadă încărcată în toamna-iarna lui 2019, când au primit spre completare chestionarul transmis de GAR, chiar când erau în pregătire submission-ul final și audierile pentru un foarte mare dosar ICSID în care firma reprezintă Statul român.


GAR 100 este un ghid care evaluează capabilităţile firmelor de avocatură în domeniul arbitrajului internaţional, publicat anual de Law Business Research. Ghidul este elaborat în baza unui proces de cercetare riguros și reprezintă un studiu al practicilor de arbitraj de top la nivel global.