Reper de jurisprudență | Wolf Theiss obține o soluție favorabilă la CAB într-un dosar cu o miză de 4,5 mil. €

Echipa de Litigii specializată în domeniul insolvenței din cadrul Wolf Theiss obține o soluție favorabilă definitivă la Curtea de Apel București prin care s-a respins o acțiune în anulare a unor acte presupus frauduloase încheiate în perioada suspectă, cu o valoare de peste 4,5 milioane euro. Soluția favorabilă definitivă obținută în fața instanței din calea de atac se datorează și întregii strategii stabilită în cadrul acțiunii în anulare de către echipa care a gestionat proiectul, strategie care este fundamentată pe vasta experiență deținută în astfel de cauze și capacitatea de a reacționa în timpul necesar pentru a proteja interesele clientului independent de strategia părții adverse.

Soluția va reprezenta un reper de jurisprudență cu privire la analiza care trebuie efectuată pentru a determina caracterul fraudulos al actelor încheiate de societatea în insolvență în perioada suspectă.

Echipa de Litigii specializată în cauze privind procedurile de insolvență a obținut o nouă victorie judiciară într-un litigiu ce avea ca obiect o cerere de anulare a unor acte presupus frauduloase încheiate de societatea în insolvență în perioada suspectă, în conformitate cu art. 117 și următoarele din Legea Insolvenței nr. 85/2014. 

Anularea actelor despre care s-a susținut că ar putea fi considerate frauduloase conform criteriilor legale avea drept consecință achitarea a peste 4,5 milioane euro către debitoare, în situația în care actele ar fi fost anulate.

Deși inițial, prin soluția Tribunalului București actele contestate fuseseră anulate ca frauduloase, prin soluția recent pronunțată de Curtea de Apel București a fost schimbată hotărârea primei instanțe și respinsă în totalitate acțiunea de anulare. Litigiul a prezentat o complexitate și importanță deosebite, atât din perspectiva riscului financiar crescut, dar și prin raportare la aspectele de drept și practice puse în discuție în cauză.

Având în vedere că societatea debitoare acționa în domeniul energiei, a fost necesar un efort susținut pentru a prezenta instanței toate aspectele relevante privind tranzacțiile dintre părți, semnificația acestora pe piața relevantă dar și raportul dintre presupusele pierderi ale societății în insolvență și potențialele pierderi evitate de ambele părți, prin semnarea actelor contestate.

Soluția va reprezenta un reper de jurisprudență cu privire la analiza care trebuie efectuată pentru a determina caracterul fraudulos al actelor încheiate de societatea în insolvență în perioada suspectă.

De menționat este și faptul că, anterior soluționării cauzei de către Curtea de Apel București, avocații din cadrul Wolf Theiss au obținut suspendarea provizorie a efectelor hotărârii Tribunalului București până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, reușind astfel protejarea clientului prin prevenirea achitării de către acesta a oricăror sume către societatea debitoare în cadrul unei executări provizorii. Această soluție a fost deosebit de importantă pentru client în contextul în care sumele care ar fi fost achitate în cadrul suspendării provizorii ar fi fost dificil de restituit de o societate în insolvență, care nu deținea bunuri în proprietate și nu desfășura activitate.

Soluția favorabilă definitivă obținută în fața instanței din calea de atac se datorează și întregii strategii stabilită în cadrul acțiunii în anulare de către echipa care a gestionat proiectul, strategie care este fundamentată pe vasta experiență deținută în astfel de cauze și capacitatea de a reacționa în timpul necesar pentru a proteja interesele clientului independent de strategia părții adverse.

Echipa de avocați din cadrul Wolf Theiss implicată în gestionarea proiectului a fost formată din Ligia Popescu (Partener), Andreea Zvâc (Counsel) și Gabriela Pătrășcan (Senior Associate).

Practica de Litigii a Wolf Theiss are o vastă experiență în diverse domenii precum drept civil, dreptul insolvenței, arbitraje naționale și internaționale.