CMS, victorie strategică în față Curții de Apel Ploiești - Sesizare CCR privind legea de organizare și funcționare a DLAF

Dincolo de interesul legal al clientului care trebuie apărat prin toate mijloacele prevăzute de lege, CMS urmărește protejarea valorilor și a principiilor constituționale și își propune să contribuie în mod constant la reglarea cadrului normativ astfel încât acesta să fie în consonanță cu Legea fundamentală, una dintre metodele de urmat în vederea obținerii acestui deziderat fiind tocmai formularea unei excepții de neconstituționalitate.
Sesizarea Curții Constituționale cu privire la dispozițiile Legii nr. 61/2011 are implicații majore în cauzele având ca obiect cercetarea faptelor cu impact asupra fondurilor din bugetul Uniunii Europene în care OLAF/DLAF desfășoară activități investigative anterior începerii urmăririi penale.

Firma internațională CMS a obținut o victorie strategică, convingând cu succes Curtea de Apel Ploiești să dispună sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate privind dispozițiile art.  11 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.

Dispozițiile art.  11 din Legea nr.  61/2011 prevăd că în exercitarea funcției de control, DLAF efectuează investigații administrative, controale la fața locului, analize și verificări documentare, fiind prevăzute prerogative similare organelor de urmărire penală (precum „luarea de declarații”). Criticile de neconstituționalitate vizează în special dispozițiile alin.  (3), potrivit cărora Departamentul întocmește acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condițiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Echipa CMS a argumentat necesitatea sesizării Curții Constituționale arătând că dispozițiile legale criticate încalcă principiul legalității, principiul securității juridice și al previzibilității legii, precum și dreptul la un proces echitabil. Într-o notă pozitivă, valorificând și jurisprudența Curții de la Strasbourg, instanța de trimitere a reținut că se „delimitează obținerea mijloacelor de probă în procedurile administrative de folosirea lor ulterioară în procedurile penale. Concluzionează că, în ipoteza înscrisurilor menționate la art. 90 alin. (2) C. pr. pen., singura consecință admisibilă, în raport de principiul echității procesului penal, este aceea a furnizării de informații organelor de urmărire penală, acestea neputând fi convertite în mijloace de probă fără să aducă atingere dreptului la un proces echitabil și fără a pune în pericol independența și imparțialitatea justiției”.

Dincolo de interesul legal al clientului care trebuie apărat prin toate mijloacele prevăzute de lege, CMS urmărește protejarea valorilor și a principiilor constituționale și își propune să contribuie în mod constant la reglarea cadrului normativ astfel încât acesta să fie în consonanță cu Legea fundamentală, una dintre metodele de urmat în vederea obținerii acestui deziderat fiind tocmai formularea unei excepții de neconstituționalitate.

Sesizarea Curții Constituționale cu privire la dispozițiile Legii nr. 61/2011 are implicații majore în cauzele având ca obiect cercetarea faptelor cu impact asupra fondurilor din bugetul Uniunii Europene în care OLAF/DLAF desfășoară activități investigative anterior începerii urmăririi penale. În situația în care Curtea Constituțională va decide că dispozițiile criticate sunt neconstituționale, mijloacele de probă strânse de OLAF/DLAF în cadrul procedurii investigative desfășurate potrivit Legii nr. 61/2011 anterior începerii urmăririi penale nu vor mai putea fi folosite în cadrul procesului penal.

Echipa de drept penal a CMS coordonată de Mihai Jiganie-Șerban (Partener) este formată din Ionuț Chisăr - Senior Associate, Cosmin Crețu - Senior Associate și Adrian Lincă - Associate.