MPR Partners câștigă, pentru clienții săi, două dispute cu pretenții de cca 26 mil. E. Cum au lucrat avocații și ce soluții au obținut

Cazuistica MPR Partners din segmentul de Litigii, Arbitraj & ADR este bogată, diversificată, caracterizată prin mandate provocatoare primite de la societăți multinaționale, firme cu alonjă regională sau lideri mondiali în anumite industrii. Practica de litigii este dinamică, numărul proiectelor de asistență și reprezentare fiind într-o continuă creștere.

 

Recent, avocații MPR Partners au obținut soluții favorabile pentru clienții asistați în două dosare complexe: acțiunea în revendicare a Centralei Electrice de Termoficare Bacău formulată de Municipiul Bacău împotriva CET S.A., respectiv contestațiile formulate de Auchan și de alte două societăți afiliate grupului Auchanîmpotriva Tabelului preliminar de creanțe al Getica 95 Com SRL.


În primul dintre acestea, clientul pierduse pe fond, în prima etapă, după cinci ani de procese, dar echipa de Litigii coordonată de Gelu Maravela (Managing Partner) a întors cursul și a reușit să  obțină o soluție favorabilă în mai puțin de un an. În cel de-al doilea mandat, avocații MPR Partners au blocat pretenții de cca. 6 milioane de euro, cerute în instanță de partenerii de afaceri ai clientului său, aflat în insolvență.


Municipiul Bacău vs. CET. MPR câștigă pentru client un dosar de peste 20 mil. euro


Obiectul litigiului dintre Municipiul Bacău și CET a fost acțiunea în revendicare formulată de Municipiul Bacău cu privire la Centrala Electrică de Termoficare a orașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Bacău și dată în administrarea CET în anul 2002.

În stadiul procesual al fondului (în care Municipiul Bacău a fost reprezentat de o altă firmă de avocați), acțiunea în revendicare introdusă în anul 2015 de Municipiului Bacău împotriva CET a fost respinsă, ce neîntemeiată, de Tribunalul Bacău, prin Sentința nr. 438/2020 pronunțată la data de 14 august 2020. Principalul motiv al respingerii acțiunii în revendicare a fost acela că, deși instanța de fond a reținut că Municipiul Bacău a făcut dovada dreptului său de proprietate publică, bunurile revendicate nu ar fi fost suficient individualizate.

Din perspectiva valorii litigiului, conform raportului de expertiză judiciară în specializarea contabilitate efectuată în cauză, reevaluarea bunurilor revendicate la nivel anului 2015 era de 94.045.483,06 lei, respectiv peste 19 milioane euro, însă în prezent această valoare ar depăși, cu siguranță, 20 de milioane de euro.

În recurs, când reprezentarea Municipiului Bacău a fost asigurată de MPR Partners, dosarul a fost strămutat de Înalta Curtea de Casație și Justiție de la Curtea de Apel Bacău la Curtea de Apel Târgu Mureș, la solicitarea CET pe motiv de bănuială legitimă. În data de 16 februarie 2022, Curtea de Apel Târgu Mureș a pronunțat Decizia nr. 91/2022 prin care (i) a admis recursul Municipiului Bacău și a respins recursul CET, (ii) a admis în parte acțiunea Municipiului Bacău împotriva CET (cu excepția bunurilor casate în perioada 2014 - 2019) și (iii) a respins ca neîntemeiată cererea reconvențională a CET împotriva Municipiului Bacău.  
Astfel, după o judecată în fond a acestui litigiu care s-a desfășurat pe parcursul a cinci ani, echipa de litigatori a firmei MPR Partners a reușit în mai puțin de un an – calea de atac fiind înregistrată pe rolul instanței la data de 8 aprilie 2021– să obțină casarea Sentinței Tribunalului Bacău nefavorabilă municipiului și admiterea acțiunii în revendicare prin Decizia Curții de Apel Târgu Mureș nr. 91/16.02.2022, cu consecința obligării CET la predarea Centralei Electrice de Termoficare Bacău în deplină proprietate și liniștită posesie către Municipiul Bacău.

Potrivit informațiilor BizLawyer, echipa câștigătoare a fost formată din Gelu Maravela (Managing Partner), Anca Băițan (Partner), Diana Borcean (Senior Associate) și Alina Badea (Senior Associate).

De cealaltă parte, CET a fost reprezentată de Stoica & Asociații și Achim & Bulai.


Getica vs. grupul Auchan. O victorie de etapă, în dosare de cca 6 mil. E


Avocații MPR Partners stau alături și de Getica 95 Com, firmă intrată în insolvență anul trecut, dar aflată la începutul acestui an în topul primilor furnizori de energie pe piața concurențială. Avocații au reușit să obțină soluții favorabile clientului în dosarele nr. 1666/114/2021/a4, nr. 1666/114/2021/a5 și nr. 1666/114/2021/a6 soluționate în fond de Tribunalul Buzău, având ca obiect contestațiile formulate de societățile afiliate din grupul Auchan, respectiv Auchan România S.A., Coresi Business Park S.A. și Ceetrus România S.R.L. împotriva Tabelului preliminar de creanțe al Getica 95 Com S.R.L.

Ulterior, MPR Partners a continuat șirul victoriilor în dosarele nr. 1666/114/2021/a11, nr. 1666/114/2021/a12 și nr. 1666/114/2021/a13 soluționate în fond de Tribunalul Buzău, având ca obiect contestațiile formulate de societățile afiliate din grupul Auchan, respectiv Auchan România S.A., Coresi Business Park S.A. și Ceetrus România S.R.L. împotriva Tabelului definitiv de creanțe al Getica 95 Com S.R.L.

Premisa acestor litigii a fost reprezentată de încetarea celor trei contracte de furnizare energie electrică încheiate între Getica, în calitate de furnizor, și Auchan, Coresi și Ceetrus, în calitate de beneficiari.
Deţinută integral de omul de afaceri Viorel Tudose, Getica 95 Com a fost înfiinţată în 1995, iniţial ca operator pe piaţa de cereale, ulterior extinzându-se şi către domeniul îngrăşămintelor chimice şi al energiei – combustibili, gaze naturale şi energie electrică. Firma aflată în topul primilor 5 furnizori pe piața concurențială activează pe piaţa de energie electrică din anul 2010, iar pe piaţa gazelor naturale din 2012.

În contextul fluctuațiilor semnificative ale prețului energiei pe piața pentru ziua următoare, de unde achiziționează energia, care a înregistrat creșteri chiar de peste 500%, depășind astfel orice prognoză rezonabilă bazată pe sezonalitatea ultimilor 10 ani, pe fondul caracterului din ce în ce mai volatil al pieței de energie electrică, firma Getica 95 Com a încercat renegocierea acestor contracte în vederea restabilirii echilibrului contractual.

Întrucât Auchan, Coresi și Ceetrus au refuzat renegocierea contractelor de furnizare în ciuda ofertelor succesive comunicate de Getica în speranța continuării relațiilor comerciale, Getica a comunicat acestora o notificare de reziliere. Înainte ca rezilierea emisă de Getica să producă efecte juridice, Auchan Coresi și Ceetrus au denunțat unilateral contractele cu Getica prin procedura de schimbare a furnizorului și au încheiat noi contracte de furnizare a energiei electrice cu OMV Petrom S.A. la un preț mult mai mare decât prețurile ofertate succesiv de Getica.

Ulterior deschiderii procedurii de insolvență a Getica de Tribunalul Buzău la data de 30 iunie 2021, Auchan, Coresi și Ceetrus au solicitat înscrierea la masa credală a Getica cu prejudicii în valoare totală de 29.557.984 lei, deci aproape 6 milioane euro, reprezentând diferența dintre prețul energiei furnizate de OMV Petrom S.A. și prețul din contractele cu Getica denunțate.

Raportat la respingerea cererilor Auchan, Coresi și Ceetrus de înscriere la masa credală a Getica, cele trei entități din grupul Auchan au formulat contestații împotriva Tabelului preliminar de creanțe al Getica.
În stadiul procesual al fondului, Tribunalul Buzău a respins contestația Auchan, ca neîntemeiată, prin Sentința nr. 44/2022 din 17 februarie 2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a4. De asemenea, a respins ca neîntemeiate și contestațiile Coresi - prin Sentința nr. 45/2022 din 17 februarie 2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a5 – și Ceetrus, prin Sentința nr. 46/2022 din 17 februarie 2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a6.

De asemenea, în etapa procesuală a fondului, Tribunalul Buzău a respins contestațiile formulate împotriva Tabelului definitiv de creanțe de către Auchan prin Sentința nr. 122/20.04.2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a11, de Coresi prin Sentința nr. 123/20.04.2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a12 și de Ceetrus prin Sentința nr. 124/20.04.2022 în dosarul nr. 1666/114/2021/a13.

De menționat că sentințele Tribunalului Buzău din dosarele nr. 1666/114/2021/a4, 1666/114/2021/a5 și nr. 1666/114/2021/a6, au fost atacate cu apel în fața Curții de Apel Ploiești.

Din echipa de proiect a firmei MPR Partners au făcut parte Gelu Maravela (Managing Partner), Anca Băițan (Partner) și Dana Rădulescu (Partner), de partea cealaltă, Auchan, Coresi și Ceetrus fiind reprezentate de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.