KPMG Legal obține pentru un important client din industria automotive rejudecarea recursului de către ÎCCJ

Echipa KPMG Legal formata din Vlad Peligrad, Partener si coordonator al practicii de litigii, KPMG Legal - Toncescu si Asociatii, Oana Caloian (Senior Managing Associate) si Calin Dragoman (Managing Associate) a obtinut admiterea cererii de revizuire de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) pentru un important client din industria automotive si rejudecarea recursului, intr-un dosar fiscal privind dreptul de rambursare al taxei pe valoarea adaugata. 

Echipa KPMG Legal formata din Vlad Peligrad, Partener si coordonator al practicii de litigii, KPMG Legal - Toncescu si Asociatii, Oana Caloian (Senior Managing Associate) si Calin Dragoman (Managing Associate) a obtinut admiterea cererii de revizuire de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) pentru un important client din industria automotive si rejudecarea recursului, intr-un dosar fiscal privind dreptul de rambursare al taxei pe valoarea adaugata. 

Cererea de revizuire a fost intemeiata pe dispozitiile art. 21 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, respectiv, incalcarea de catre instanta de recurs a principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, principiu aplicabil in acest caz prin raportare la Directiva a opta in materie de TVA nr. 79/1072/CEE în vigoare până la data de 31.12.2009 si principiile neutralitatii fiscale si a prevalenţei fondului asupra formei astfel cum acestea au fost dezvoltate in bogata jurisprudenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a cererii de revizuire, Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a raportat la dezlegarea obligatorie data de catre aceeasi instanta prin considerentele Deciziei nr. 45 /2016 din 12 decembrie 2016 pronunţate de ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi publicată în M.Of. nr. 386 din 23 mai 2017.

Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a considerat, in principal, ca:

•    ”deşi revizuenta invocase neconcordanţa textului din dreptul intern cu cel din directivă, acest aspect a fost analizat exclusiv prin prisma aplicării în timp a legii interne, iar nu şi din perspectiva unei eventuale priorităţi de aplicare a dreptului unional. Deci, nu se poate opune autoritatea de lucru judecat asupra rezolvării date de instanţa de recurs pentru a se constata inadmisibilitatea cererii de revizuire.”
•    ”cât priveşte eventuala invocare eronată a prevederii din dreptul unional incidentă, nu este necesar ca partea să fi invocat în cursul soluţionării procesului încălcarea vreunui text din dreptul european, însă trebuie să fi invocat dreptul subiectiv ocrotit de dreptul european, chiar dacă nu s-a referit la incompatibilitatea normei interne cu dreptul european. Or, partea revizuentă a invocat atât dreptul subiectiv ocrotit, cât şi incompatibilitatea normei interne cu dreptul european.”;
•    ”momentul pronunţării unei decizii a CJUE prin care sunt interpretate dispoziţii de drept european într-un mod diferit de cel reţinut prin hotărârea a cărei revizuire se cere este lipsit de relevanţă din perspectiva art. 21 alin. (2) teza I din Legea nr. 554/2004.”;
•    ”este lipsită de relevanţă neinvocarea în litigiul de bază a dispoziţiilor de drept european preexistente, presupus încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere, întrucât, potrivit principiului iura novit curia, consacrat de art. 22 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură civilă, judecătorul, respectând limitele învestirii sale, este în drept, în virtutea prerogativelor sale jurisdicţionale, să dea cererii calificarea juridică exactă şi să facă aplicarea normelor juridice incidente.”;
•    ”Instanţa trebuie să aplice dreptul, care îi este cunoscut, inclusiv dreptul european şi hotărârile interpretative ale CJUE, care au caracter obligatoriu pentru instanţele statelor membre şi se bucură de prioritate în aplicare, potrivit art. 148 alin. (2) din Constituţie”.


Considerentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sus-mentionate in sumar sunt deosebit de importante pentru cazuistica fiscala intrucat subliniaza importanta aplicarii prioritare a dreptului Uniunii Europene si a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materie fiscala, respectiv, a dreptului de deducere / scutire / rambursare a taxei pe valoare adaugata, sanctionand astfel practica organelor fiscale de a nu ține cont de jurisprudenta obligatorie a instanței europene.