White & Case LLP și Bondoc și Asociații SCA obțin victoria pentru Oltchim și anulează în mare parte decizia Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat în valoare de aprox. 325 mil. €

Echipele White & Case LLP și Bondoc & Asociații SCA au asistat și reprezentat împreună cu succes Oltchim S.A. (acționând prin lichidatorii judiciari BDO Business Restructuring S.P.R.L. și Rominsolv S.P.R.L.) în fața Tribunalului Uniunii Europene.  Această speță complexă a vizat ajutorul de stat pretins ilegal acordat în cadrul procesului de restructurare a Oltchim.

Echipele White & Case LLP și Bondoc & Asociații SCA au asistat și reprezentat împreună cu succes Oltchim S.A. (acționând prin lichidatorii judiciari BDO Business Restructuring S.P.R.L. și Rominsolv S.P.R.L.) în fața Tribunalului Uniunii Europene.  Această speță complexă a vizat ajutorul de stat pretins ilegal acordat în cadrul procesului de restructurare a Oltchim.

Bondoc & Asociatii SCA si White & Case LLP au asistat Oltchim in contestarea deciziei Comisiei Europene în dosarul de ajutor de stat nr. SA.29041, conform căreia România trebuia să recupereze pretinsul ajutor de stat, constând în diferite măsuri luate în perioada 2012-2015 în legătură cu restructurarea Oltchim.
 
În hotărârea sa pronunțată la 15 decembrie 2021 (disponibilă în limba engleză aici), Tribunalul a decis în favoarea Oltchim. Hotărârea a respins excepțiile de inadmisibilitate ridicate de Comisie și a concluzionat că - în legătură cu aproape toate măsurile analizate - Comisia Europeană nu a demonstrat că măsurile respective ar fi constituit, în vreun fel, ajutor de stat. Hotărârea poate fi atacată.
 
În plus față de valoarea foarte mare în joc (aproximativ 325 milioane EURO), complexitatea cazului a provenit și din gama amplă de măsuri, considerate de CE drept ajutor de stat ilegal, implicând, diverse autorități publice și companii de stat, precum și din necesitatea de a corela concepte multiple și complexe prevăzute în legislația privind ajutorul de stat cu numeroase alte prevederi legale relevante în cauză, inclusiv cele prevăzute în legislația română privind restructurarea și insolvența, legislația privatizării, legea societăților, legislația privind mediul și alte aspecte de reglementare.
 
Echipele implicate în pregătirea cauzei au fost extinse și multidisciplinare și au implicat și sprijinul constant din partea lichidatorilor judiciari Rominsolv S.P.R.L și BDO Business Restructuring S.P.R.L..
Avocații pledanți la Luxemburg au fost Christoph Arhold și Kai Struckman de la White & Case LLP și Lucian Bondoc și Simona Petrișor de la Bondoc și Asociații SCA.
 
Asistența juridică acordată de echipele noastre societății Oltchim în această acțiune în justiție privind ajutorul de stat reprezintă o continuare firească a asistenței oferite Oltchim în faza de reorganizare din perioada 2016 - 2018 în legătură cu procesul M&A. Acesta a fost organizat în limitele convenite cu Comisia Europeană pentru a se evita continuitatea economică și care a dus la vânzările de active efectuate în 2017 și 2018 inclusiv către Chimcomplex și Dynamic Selling Group.
Hotărârea confirmă expertiza și experiența noastră de vârf în materia ajutoarelor de stat și litigii complexe.
Ne bucură mult acest rezultat și apreciem mult sprijinul primit din partea lichidatorilor judiciari ai Oltchim SA - BDO Business Restructuring S.P.R.L. și Rominsolv S.P.R.L. în vederea obținerii acestuia
”, a comentat  casa de avocatură Bondoc & Asociații.
 
Bondoc și Asociații este o firmă de avocatură de top din România care acoperă prin cei 41 de avocați întreaga paletă de servicii juridice necesare de regulă companiilor active în țară.
 
White & Case LLP este o firmă de top globală prezentă în centerle economice cheie ale lumii, cu 45 de birouri în 31 de țări.